Thi công hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Trường Ischool Sóc Trăng Công trình :    Hồ bơi Công Cộng Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị Thể tích     :    360m3 Nhà sản xuất:    Midas/Germany Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Tp. Sóc Trăng Các dịch vụ…

Thi công hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Cty SaiLun Việt Nam Công trình :    Hồ bơi Công Cộng Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị Thể tích     :    720m3 Nhà sản xuất:    Midas/Germany Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây…

Thi công hồ bơi Cafe

Chủ đầu tư :    Anh Tuấn Công trình :    Hồ bơi Công Cộng Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị Thể tích     :    420m3 Nhà sản xuất:    Midas/Germany Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Tầm Vu, Long An Các dịch vụ chính…

Thi công hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Cty RIO Công trình :    Hồ bơi Công Cộng Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi và sàn tắm mưa Thể tích     :    780m3 Nhà sản xuất:    Midas/Germany Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Đức Hòa,…

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Cty Quận Thạnh Công trình :    Hồ bơi Công Cộng Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị Thể tích     :    480m3 Nhà sản xuất:    Midas/Germany Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Bến Cát, Bình Dương Các dịch vụ…

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Bảo Công trình :    Hồ bơi Gia Đình Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hồ bơi Thể tích     :    65m3 Nhà sản xuất:    Pentair/USA Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Đường số…

ĐỐI TÁC