Thi công hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Cty RIO

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi và sàn tắm mưa

Thể tích     :    780m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Đức Hòa, Long An

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Cty Quận Thạnh

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    480m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Bến Cát, Bình Dương

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Bảo

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hồ bơi

Thể tích     :    65m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Đường số 5, P. Trường Thạnh, Quận 9

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Hưng

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt hệ thống lọc hồ bơi thông minh

Thể tích     :    60m3

Nhà sản xuất:    Procopi/France

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Vĩnh Tường, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Tý

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Xây dựng và Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi

Thể tích     :    80m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    KS Red Sun

Công trình :    Hồ bơi Khách sạn

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hồ bơi

Thể tích     :    90m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Trần Phú, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Chị Kim

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    60m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Khu Anh Nguyễn, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Mạnh

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    70m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Khu An Viên, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Hùng

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    68m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Khu An Viên, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Chị Hạnh

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    250m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Tân Thành B, Tân Hồng, Đồng Tháp

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi khu du dịch Hoàng Gia

Chủ đầu tư :    Công ty TNHH MTV Hoàng Gia

Công trình :    Hồ bơi khu du lịch

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    900m3

Nhà sản xuất:    Kripsol/Spain

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

ĐỐI TÁC