Xây dựng Hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Phú

Công trình :    Hồ bơi Villa

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    185m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Đường số 8, P. Trường Thạnh, Quận 9, Tp. HCM

Chi tiết

Xây dựng Hồ bơi Villa

Chủ đầu tư :    Anh Bình

Công trình :    Hồ bơi Villa

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    125m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Đường 44, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

Chi tiết

Xây dựng Hồ bơi Villa

Chủ đầu tư :    Cô Huệ

Công trình :    Hồ bơi Villa

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    68m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  KDL Long Cung, Tp. Vũng Tàu

Chi tiết

Thi công hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Trường Ischool Sóc Trăng

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    360m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Tp. Sóc Trăng

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Cty SaiLun Việt Nam

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    720m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Cafe

Chủ đầu tư :    Anh Tuấn

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    420m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Tầm Vu, Long An

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Cty RIO

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi và sàn tắm mưa

Thể tích     :    780m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Đức Hòa, Long An

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Cty Quận Thạnh

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    480m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Bến Cát, Bình Dương

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Bảo

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hồ bơi

Thể tích     :    65m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Đường số 5, P. Trường Thạnh, Quận 9

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Hưng

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt hệ thống lọc hồ bơi thông minh

Thể tích     :    60m3

Nhà sản xuất:    Procopi/France

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Vĩnh Tường, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Tý

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Xây dựng và Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi

Thể tích     :    80m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    KS Red Sun

Công trình :    Hồ bơi Khách sạn

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hồ bơi

Thể tích     :    90m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Trần Phú, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

ĐỐI TÁC