Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Bảo

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hồ bơi

Thể tích     :    65m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Đường số 5, P. Trường Thạnh, Quận 9

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Hưng

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt hệ thống lọc hồ bơi thông minh

Thể tích     :    60m3

Nhà sản xuất:    Procopi/France

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Vĩnh Tường, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Tý

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Xây dựng và Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi

Thể tích     :    80m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    KS Red Sun

Công trình :    Hồ bơi Khách sạn

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hồ bơi

Thể tích     :    90m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Trần Phú, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Chị Kim

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    60m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Khu Anh Nguyễn, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Mạnh

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    70m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Khu An Viên, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Hùng

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    68m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Khu An Viên, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Chị Hạnh

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    250m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Tân Thành B, Tân Hồng, Đồng Tháp

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi công hồ bơi khu du dịch Hoàng Gia

Chủ đầu tư :    Công ty TNHH MTV Hoàng Gia

Công trình :    Hồ bơi khu du lịch

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    900m3

Nhà sản xuất:    Kripsol/Spain

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi Công Hồ bơi Khu Du Lịch Hoa Lúa

Chủ đầu tư :    Nhà hàng tiệc cưới Đôi Uyên Ương

Công trình :    Hồ bơi công cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    280m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :    Bến Đình – Củ Chi

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL

Chi tiết

Thi Công Hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Chú 6 Đấu

Công trình :    Hồ bơi gia đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    45m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :    Phạm Thái Bường – Tp. Vĩnh Long

Chi tiết

ĐỐI TÁC