Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Hưng Công trình :    Hồ bơi Gia Đình Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt hệ thống lọc hồ bơi thông minh Thể tích     :    60m3 Nhà sản xuất:    Procopi/France Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Vĩnh Tường,…

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Tý Công trình :    Hồ bơi Gia Đình Hạng mục :    Xây dựng và Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi Thể tích     :    80m3 Nhà sản xuất:    Midas/Germany Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Phan Chu…

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    KS Red Sun Công trình :    Hồ bơi Khách sạn Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hồ bơi Thể tích     :    90m3 Nhà sản xuất:    Pentair/USA Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Trần…

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Chị Kim Công trình :    Hồ bơi Gia Đình Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị Thể tích     :    60m3 Nhà sản xuất:    Pentair/USA Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Khu Anh Nguyễn, Tp. Nha Trang Các dịch…

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Mạnh Công trình :    Hồ bơi Gia Đình Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị Thể tích     :    70m3 Nhà sản xuất:    Pentair/USA Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Khu An Viên, Tp. Nha Trang Các…

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Hùng Công trình :    Hồ bơi Gia Đình Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị Thể tích     :    68m3 Nhà sản xuất:    Pentair/USA Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool Địa chỉ :  Khu An Viên, Tp. Nha Trang Các…

ĐỐI TÁC