0964 129 431

Hồ bơi Gia Đình Tân Tiến

Chủ đầu tư :    VLXD Tân Tiến

Công trình :    Hồ bơi gia đình

Hạng mục :    Cải tạo xây dựng, lắp đặt thiết bị lọc nước

Thể tích     :    50m3

Nhà sản xuất:    PentairPool (USA)

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :    TT Cái Bè – Tiền Giang