0964 129 431

Hồ bơi Khách Sạn Galina

Chủ đầu tư :    Tập đoàn Hải Đăng

Công trình :    Hồ bơi Penthouse

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    108m3

Nhà sản xuất:    Pentair/Spain

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :    Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang