0964 129 431

Thi Công Hồ Bơi Villa Trần Não

Chủ đầu tư :    Anh Sơn

Công trình :    Hồ bơi gia đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    60m3

Nhà sản xuất:    Kripsol/Spain

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :    Trần Não – Quận 2 – Tp.HCM