Phễu thu mương tràn BTS.C

Giá: Liên hệ

Mô tả

Model: Kripsol/Spain

Mô tả: Được làm bằng nhựa ABS trắng, dùng làm trang trí và chắn rác thu đáy mương tràn.