0964 129 431

Thi công hồ bơi Cafe

Chủ đầu tư :    Anh Tuấn
Công trình :    Hồ bơi Công Cộng
Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị
Thể tích     :    420m3
Nhà sản xuất:    Midas/Germany
Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool
Địa chỉ :  Tầm Vu, Long An
Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL