0964 129 431

Thi công hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Trường Ischool Quy Nhơn

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    420m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Quy Nhơn

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL< ;