0964 129 431

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Hưng

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt hệ thống lọc hồ bơi thông minh

Thể tích     :    60m3

Nhà sản xuất:    Procopi/France

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Vĩnh Tường, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL