0964 129 431

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Cty Quận Thạnh

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    480m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Bến Cát, Bình Dương

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL