0964 129 431

Thi Công Hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    A Mộng

Công trình :    Hồ bơi gia đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    70m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :    Phó Cơ Điều – Tp. Vĩnh Long

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL