0964 129 431

Thi Công Hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Chú 6 Đấu

Công trình :    Hồ bơi gia đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    45m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :    Phạm Thái Bường – Tp. Vĩnh Long