0964 129 431

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Chị Hạnh

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    250m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Tân Thành B, Tân Hồng, Đồng Tháp

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL