0964 129 431

Thi công hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Chị Kim

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Thể tích     :    60m3

Nhà sản xuất:    Pentair/USA

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Khu Anh Nguyễn, Tp. Nha Trang

Các dịch vụ chính của KHƯƠNG THỊNH POOL