0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi BugallowChủ đầu tư :    Bugallow Aurora

Công trình :    Hồ bơi Bugallow

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :   130m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ : Dương Tơ, Dương Đông, Phú Quốc