0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Anh Tuấn
Công trình :    Hồ bơi Công Cộng
Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi
Thể tích     :    460m3
Nhà sản xuất:    Midas/Germany
Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool
Địa chỉ :  Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận