0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :    Anh Tuấn

Công trình :    Hồ bơi Công Cộng

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    460m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận