0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Công Ty Toffar

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    60m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM