0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Cô Dung

Công trình :    Hồ bơi Gia Đình

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    180m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Hùng Vương, Nhơn Trạch, Đồng Nai