0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi gia đình

Chủ đầu tư :    Chị Trân

Công trình :    Hồ bơi gia đình

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    90m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  TT Cái Bè, Tiền Giang