0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Phú
Công trình :    Hồ bơi Villa
Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi
Thể tích     :    185m3
Nhà sản xuất:    Midas/Germany
Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool
Địa chỉ :  Đường số 8, P. Trường Thạnh, Quận 9, Tp. HCM