0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Gia Đình

Chủ đầu tư :    Anh Phú

Công trình :    Hồ bơi Villa

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    185m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Đường số 8, P. Trường Thạnh, Quận 9, Tp. HCM