0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Resort

Chủ đầu tư :    Công Ty Keytech

Công trình :    Hồ bơi Resort

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    380m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai