0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Resort

Chủ đầu tư :    Công ty BĐS Châu Long

Công trình :    Hồ bơi Resort

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    800m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Suối Đá Bàn, Dương Đông, Phú Quốc