0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Resort

Chủ đầu tư :    Anh Mạnh

Công trình :    Hồ bơi Resort

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    360m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  Thị Trấn Lagi, Bình Thuận