0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Villa

Chủ đầu tư :    Anh Bình
Công trình :    Hồ bơi Villa
Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi
Thể tích     :    125m3
Nhà sản xuất:    Midas/Germany
Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool
Địa chỉ :  Đường 44, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM