0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Villa

Chủ đầu tư :    Anh Bôi

Công trình :    Hồ bơi Villa

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    140m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ : Chợ Búng, Thuận An, Bình Dương