0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Villa

Chủ đầu tư :    Cô Huệ
Công trình :    Hồ bơi Villa
Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi
Thể tích     :    68m3
Nhà sản xuất:    Midas/Germany
Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool
Địa chỉ :  KDL Long Cung, Tp. Vũng Tàu