0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Villa

Chủ đầu tư :    Cô Huệ

Công trình :    Hồ bơi Villa

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    68m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  KDL Long Cung, Tp. Vũng Tàu