0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :   Trường Ischool Nha Trang
Công trình :    Hồ bơi công cộng
Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi
Thể tích     :    280m3
Nhà sản xuất:    Midas/Germany
Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool
Địa chỉ :  25 Hai Bà Trưng, Xương Huân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa