0964 129 431

Xây dựng Hồ bơi Công Cộng

Chủ đầu tư :   Trường Ischool Nha Trang

Công trình :    Hồ bơi công cộng

Hạng mục :    Xây dựng hồ bơi

Thể tích     :    280m3

Nhà sản xuất:    Midas/Germany

Đơn vị thi công :    Khuong Thinh Pool

Địa chỉ :  25 Hai Bà Trưng, Xương Huân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa